ማሕበር እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ዘስርሐቶ መርበብ ሓበሬታ ዕላዊ ገይራ።

Share it and let your network know!

ማሕበር እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ዘስርሐቶ መርበብ ሓበሬታ http://www.5zufan.org ብ 30 ሓምለ 2019 ዓም ኣብ ሆቴል ካራቫን - ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ገይራ።

5zufan meeting 1

መርበብ ሓበሬታ 5Zufan.org  ዘማዕበለ በዓል ሞያ ዌብሳይት ደቨሎፕመንት የማነ ዮሃንስ ዝርዝር ሓሳባት እቲ ማሕበር ከማልእ ዝኽእል 'ዲጅታል ፕላትፎርም' ከምዝተዳለወ ገሊፁ ቀፃልነት ዘለዎ ክትትል ከምዘድሊ ገሊፁ። ነዚ ን ኣዋርሕ ክጓተት ዝፀንሐ ምምዕባል ዌብሳይት ዝተወሰነ ስራሕቱ ሆስት ንኽግበር ዝመወሉ ኣቶ ኢሳያስ ኣፅብሃ ኣባይ ንዝገበርዎ ሞያውን ንዋታውን ሓገዝ ኣመስጊኑ።

እቲ መርበብ ሓበሬታ ብወግዒ እንትምረቕ ላዕለዋይ መሳሰዩ እቲ ዛዕባ ኣቶ እያሱ ኪዳኑ ከምዝበሎ፣ እዚ ምልኣም ስራሕ መርበብ ሓበሬታ http://www.5zufan.org  ኣብ ምስላጥ ውዝፍ ስራሕቲ እታ ማሕበር ዓብዪ እጃም ከምትፃወት ብምሕባር ንተግባራውነት ኣብ ትልሚ ዝተትሓዙ ኩለ-መዳይ ቤት መፅሓፍቲን መዘናግዒ መናእሰይን ንምዝዛም ኣድላዪ ዝበሃል ወፈያ ካብ ኣባላት ከምዝፅበ ገሊፁ።

መማእኸሊ እቲ ልዝብ ኮይኑ ዘርፈደ መምህር ብርሃነ ወልደኣረጋይ ዕድመ ኣኽቢሮም ንዝተረኸቡ ኩሎም ብምምስጋን ተሳተፍቲ ንዘርአይዎ ልባዊ ልዑል ተበግሶ ንኢዱ።
ብ መዳይ መናእሰያት በዓል ናይ ERA Communications ጋዜጠኛ ሃይላይ ታደሰ እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል ኣምር ኣስፊሖም ምኽሮም ንዘካፈሉ ገዳይም ተጋደልትን ምሁራትን ከምዚ ዓይነት ልዝብ ክቕፅልሉ ብምልባው ታሪኽ ህዝብና ንኽንስንድ ሓግዙና ነቶም ዝተልዓሉ ሓሳባት ድማ ትልሚ ወፂእሎም በብግዝይኦም ክፍፀሙ ንተሓባበር ክብል ተማሕፂኑ።

ካብቶም ኣብ እቲ ውዕሎ ዝተሳተፉ በዓል ሎሬት ኣርቲስት ደስታ ሓጎስማጆር ጀነራል ዮሃንስ ገብረመስቀል፣ ገዲም ተጋደላይ ሓሰን ሹፋ (ቀሺ ሓሰን) ካልኦትን ይርከብዎም።

 

Share it and let your network know!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *